Cévní ambulance

 

Na našem pracovišti zajišťujeme diagnostiku onemocnění cév končetin a extrakraniálních tepen krční oblasti. Ambulance je vybavena moderním ultrazvukovým přístrojem se dvěma sondami (lineární a konvexní), které umožňují uspokojivé vyšetření i hlouběji uložených cévních struktur a poskytují přitom i velmi kvalitní obraz. Při vyšetřování cév je k dispozici nejen základní černobílé B zobrazení, ale i barevné zobrazení či možnost měření průtokových rychlostí, tedy duplexní či triplexní vyšetření. Nezbytnou součástí vyšetření tepen dolních končetin je použití přenosného UZ přístroje Multi Dopplex II, který je vybaven tužkovou lineární 8MHz sondou a používáme jej k měření periferních končetinových tlaků a indexů ABI.

 

Přístrojové vybavení nám umožňuje zobrazení tepenného systému, nejčastěji se jedná o diagnostiku ischemické choroby dolních končetin, ale i cévních komplikací diabetu aj. U podstatného množství našich pacientů diagnostikujeme žilní onemocnění. U těchto pacientů je pak zajištěna komplexní léčba chronické žilní insuficience včetně vybavení pacientů kompresivními pomůckami či konzultace cévního chirurga.

 

Vyšetření extrakraniálních tepen slouží k odhalení časných projevů aterosklerózy na tepnách nebo k ověření průchodnosti extrakraniálně uložených mozkových tepen.

 

Lékař: MUDr. Stanislav Boček
Tel.: 577 007 315