Osteologie

 

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

 

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

 

Hlavní změnou z pohledu české medicíny je, že OSTEOLOGIE se stala od roku 2010 samostatným atestačním oborem. Vzhledem k tomu, že pracoviště MediekosAmbulance, s.r.o. splňuje všechna potřebná kriteria, je toto pracoviště uznáno jako pracoviště s OSTEOLOGICKOU AKREDITACÍ pro dospělé i dětské pacienty. Tato akreditace byla pracovišti, ještě před oddělením od Mediekos Labor, s.r.o., udělena v roce  2009. Je třeba zdůraznit, že kontinuita péče Mediekos Ambulance, s.r.o. se nezměnila od počátku. Je založena na komplexní spolupráci státního a privátního sektoru i na spolupráci mezioborové.