Pracovně lékařské služby


Pracovně lékařské služby – preventivní prohlídky v základním rozsahu

Druh preventivních prohlídek

  • vstupní lékařské prohlídky

  • periodické lékařské prohlídky

  • mimořádné a následné (revizní) lékařské prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů

  • dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice rizika

  • výstupní lékařské prohlídky

  • lékařské posudky způsobilosti k práci


Odborná konzultační a poradenská činnost dle zákonných požadavků

Dohled na pracovišti - dohled nad pracovními podmínkami, do kterého zejména náleží provádění pravidelného dohledu na pracovištích za účelem zjišťování a ověřování zdravotní náročnosti práce na jednotlivých pracovních místech, vyhledávání nesprávně upravených pracovních míst a nevhodných pracovních návyků zaměstnanců, vyhodnocování expozice zaměstnanců škodlivinám v pracovním procesu.

Vypracování návrhu kategorizace pracovních pozic - zjišťování podkladů k přípravě návrhů na zařazení prací do příslušných kategorií. Vedení lhůtníků - kontrola a vedení evidence periodicity zákonných prohlídek u jednotlivých zaměstnanců a následné pozvání na prohlídku pomocí e-mailu nebo telefonického kontaktu. O firemní klientelu se stará vždy jedna konkrétní osoba z našeho klientského oddělení, na kterou se mohou zaměstnanci klienta obrátit s jakýmkoliv požadavkem týkajícím se objednání, zdravotního stavu, žádosti o radu a podobně. Součástí vedení lhůtníků je i veškerá administrativa na straně poskytovatele.