Rehabilitace

 

Ambulance léčebné rehabilitace Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín poskytuje diagnosticko-terapeutickou péči pacientům s osteoporózou i jiných onemocnění pohybového aparátu. Fyzioterapie naší ambulance je zaměřena jak léčebně, tak preventivně. Vychází z neurofyziologických poznatků a vývojové kineziologie. Odborná kinezioterapeutická péče je založena na diagnostice pohybových funkcí, vytvoření individuálního pohybového režimu a edukace. Terapie probíhá formou individuální a skupinové.


Individuální terapií se snažíme redukovat bolest, korigovat vertikální držení těla, udržet nebo zlepšit stav pohybových funkcí a koordinaci. Terapeutický program je vždy sestaven individuálně s využitím moderních metod a konceptů oslovujících stabilizační systém trupu a dolních končetin.


Důležitou součástí ambulantní rehabilitační péče je skupinové cvičení, které navazuje na individuální terapii a současně ji také rozšiřuje. Cvičební lekce jsou zaměřeny na cvičení spojené s adaptací na různé změny poloh a cvičení posturálních strategií. Pro pacienty našeho zařízení je k dispozici také posilovna, která je vybavena cvičebním nářadím umožňující posilování oslabených svalových skupin. Cvičení probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta a je individuálně zaměřeno dle potřeb pacienta.

Mezi hlavní úkoly ambulance léčebné rehabilitace Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín patří také monitorování zdravotního stavu pacientů s osteoporózou, prevence zhoršení kostního nálezu, podpora pacienta v lokomočních aktivitách, doporučení adekvátní pohybové zátěže a začlenění pravidelného pohybového programu do denního režimu.

 

Ceník rehabilitace pro samoplátce