Poskytujeme kvalitní péči pacientům ve Zlíně, Otrokovicích, Ostravě, Kroměříži, Vsetíně, Bruntále a slovenské Senici již od roku 1995.

Naše společnost je prostřednictvím Osteologické akademie jako jediné osteologické pracoviště v ČR členem International Osteoporosis Foundation.

O nás

Poskytujeme vysoce odbornou péči ve specializovaných ambulancích, ambulancích primární péče i speciálních diagnostických provozech. Specializované ambulance máme v oborech interny, osteologie, gastroenterologie, angiologie a mamologie. Praktická ambulance poskytuje primární péči pro velký počet pacientů a zároveň nabízí i služby pracovního lékařství. Ze specializovaných diagnostických pracovišť poskytujeme služby RTG pracoviště, sonografie a denzitometrie.
Naše společnost úzce spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice a má s nimi uzavřeny dlouhodobé smluvní vztahy. Prezentaci výsledků směrem k pacientům jak v České republice, tak v zahraničí, poskytujeme cestou spolupráce s Osteologickou Akademií Zlín.

Poskytujeme vysoce odbornou péči ve specializovaných ambulancích, ambulancích primární péče i speciálních diagnostických provozech. Specializované ambulance máme v oborech interny, osteologie, gastroenterologie, angiologie a mamologie. Praktická ambulance poskytuje primární péči pro velký počet pacientů a zároveň nabízí i služby pracovního lékařství. Ze specializovaných diagnostických pracovišť poskytujeme služby RTG pracoviště, sonografie a denzitometrie.
Naše společnost úzce spolupracuje se všemi zdravotními pojišťovnami v České republice a má s nimi uzavřeny dlouhodobé smluvní vztahy. Prezentaci výsledků směrem k pacientům jak v České republice, tak v zahraničí, poskytujeme cestou spolupráce s Osteologickou Akademií Zlín.

Aktuálně

Všechna pracoviště v provozu

September 24, 2020

Vážení pacienti, veškeré naše ambulance jsou plně v provozu bez omezení.

Žádáme naše pacienty, aby při návštěvě našich zařízení plně respektovali aktuální epidemiologická nařízení vlády ČR.

Všechna pracoviště v provozu

September 24, 2020

Vážení pacienti, veškeré naše ambulance jsou plně v provozu bez omezení.

Žádáme naše pacienty, aby při návštěvě našich zařízení plně respektovali aktuální epidemiologická nařízení vlády ČR.

Více

Informace o ambulancích

Osteologie Zlín Osteologie Vsetín Osteologie Kroměříž Osteologie Ostrava Osteologie Bruntál Osteologie Senica, SK Cévní ambulance Zlín Gastroenterologie Zlín Mammární ambulance Zlín Praktická ambulance (ZORMA), pracovní lékařství, Otrokovice Rehabilitace Zlín RTG Zlín Sonografie Zlín Osteologie Zlín

Osteocentrum Zlín 
Osteologické pracoviště Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékaři

MUDr. Pavel Novosad
MUDr. Petr Hrdý
MUDr. Hana Novotná
MUDr. Petra Čamborová – dětská osteologie

Sestry

Kateřina Červená
Bohdana Daníčková
Jana Jahodíková
Marcela Hrabalová

Denzitometrie – Tel.: 577 007 351
Pondělí 8.00 – 14.30                                         
Úterý 8.00 – 14.30
Středa 8.00 – 14.30
Čtvrtek 8.00 – 14.30
Pátek 8.00 – 12.00

 
Ambulance – Tel.: 577 007 354
Pondělí 8.00 – 14.30                                         
Úterý 8.00 – 14.30
Středa 8.00 – 14.30
Čtvrtek 8.00 – 14.30
Pátek 8.00 – 14.30

 
Odběry – Tel.: 577 007 353
Pondělí 7.30 – 11.30                                         
Úterý 7.30 – 11.30
Středa
Čtvrtek 7.30 – 11.30
Pátek

 
Dětská osteologie

Dětská osteologická ambulance poskytuje péči dětem ve věku 1–19 let. Spektrum diagnóz pacientů je široké od metabolických onemocnění kostí až po sekundární osteoporózu u pacientů s onemocněním jiných orgánových systémů či při kortikosteroidní terapii. Dominují pacienti se sekundární osteoporózou. Zároveň provádíme monitoraci kostní denzity u pacientů léčených inhalačními kortikosteroidy při astma bronchiale ve srovnání s astmatiky bez této léčby.

Lékař

MUDr. Petra Čamborová
Pediatrie – specializovaná způsobilost

Ordinační doba – Tel. objednání: 577 007 351
Pondělí
Úterý 15.00 – 17.00 (jen objednaní pacienti)
Středa
Čtvrtek
Pátek

Tel. ambulance: 577 007 354

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Hlavní změnou z pohledu české medicíny je, že OSTEOLOGIE se stala od roku 2010 samostatným atestačním oborem. Vzhledem k tomu, že pracoviště Mediekos Ambulance, s.r.o. splňuje všechna potřebná kriteria, je toto pracoviště uznáno jako pracoviště s OSTEOLOGICKOU AKREDITACÍ pro dospělé i dětské pacienty. Tato akreditace byla pracovišti, ještě před oddělením od Mediekos Labor, s.r.o., udělena v roce 2009. Je třeba zdůraznit, že kontinuita péče Mediekos Ambulance, s.r.o. se nezměnila od počátku. Je založena na komplexní spolupráci státního a privátního sektoru i na spolupráci mezioborové.

Osteologie Vsetín

Osteoambulance Vsetín
Mediekos Vsetín s.r.o.

Mostecká 357, Vsetín 755 01


Lékař

MUDr. Mojmír Lanžhotský

Sestry

Iveta Klíchová

Martina Kokášová

Ordinační doba – Tel.: 571 429 292
Pondělí7.00 – 15.00                                         
Úterý7.00 – 15.00
Středa7.00 – 16.00
Čtvrtek7.00 – 15.00
Pátek7.00 – 12.00

Ambulanci ve Vsetíně jsme v roce 2016 převzali od MUDr. Jaroslava Doubravského. Ambulance je provozována jako samostatná společnost 100% vlastněné společností Mediekos Ambulance, s.r.o.

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Osteologie Kroměříž

Osteoambulance Kroměříž
Osteologické pracoviště Poliklinika Kroměříž

Náměstí Míru 3760/11, Kroměříž 767 01


Lékař

MUDr. Radovan Vrána

Sestra

Lucie Růžičková

Ordinační doba – Tel.: 733 141 734
Pondělí 7.30 – 12.00 13.00 – 14.30               
Úterý 7.30 – 12.00 13.00 – 14.30
Středa 7.30 – 12.00 13.00 – 14.30
Čtvrtek 7.30 – 12.00 13.00 – 14.30
Pátek 7.30 – 13.00

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Osteologie Ostrava

Osteocentrum Ostrava
Osteologické pracoviště Ostrava

Sokolská tř. 81, Moravská Ostrava 702 00


Lékaři

MUDr. Jakub Gorgol – pondělí, čtvrtek  8-12 hod. (13-15 hod. pro zvané)

MUDr. Dagmar Dittrichová – středa  8-12 hod. (13-15 hod. pro zvané)

MUDr. Klára Matušinská – úterý  8-12 hod.

Sestry

Taťána Michalíková – vedoucí sestra
Martina Sedlářová

Ordinační doba – Tel.: 596 018 382
Pondělí8.00 – 14.30                                         
Úterý8.00 – 14.30
Středa8.00 – 14.30
Čtvrtek8.00 – 14.30
Pátek8.00 – 12.00

 

Tel. denzitometrie DXA – 597 454 262 

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

Osteologie Bruntál

Osteoambulance Bruntál
Osteologické pracoviště Bruntál

Nádražní 1875/36, Bruntál 792 01


Lékař

MUDr. Jitka Vejmolová

Sestra

Alena Orságová

Ordinační doba – Tel.: 554 212 384
Pondělí8.00 – 15.00                                         
Úterý8.00 – 15.00
Středa8.00 – 15.00
Čtvrtek8.00 – 15.00
Pátek8.00 – 15.00

Osteologická problematika je v současné době hlavní náplní společnosti Mediekos Ambulance, s.r.o.  Od počátku své činnosti prodělala osteologická péče několik zásadních změn, které jsou reakcí na změny českého zdravotnictví i vývoje tohoto oboru ve světě.

V koncepčním řešení pro příhraniční Moravu a Slovensko vycházíme z komplexního modelu zlínského Osteologického centra, které téměř 20 let rozvíjí řešení jmenované problematiky v organizačně náročném horském regionu Zlínska a přilehlého Valašska. Tato péče je založena na komplexním pohledu a obsahuje v sobě prvky od těch nejjednodušších, až po prvky velmi složité, které je nezbytné centralizovat.

 

Osteologie Senica, SK

Osteoambulance Senica
Osteologické pracoviště Senica

Slovenská republika
Sotinská 1588, Senica 905 01


Odborný zástupca
MUDr. Tomáš Uhrín

Lekár na ambulancii
MUDr. Josef Skála

Sestra
Jana Hajdinová

Ordinačné hodiny – Tel.: +421 346 518 898
Pondelok 06.30 – 10.00   odber krvi

10.00 – 13.30   denzitometria

13.30 – 14.30   administratíva
Utorok 06.30 – 13.30   osteologicky zameraná ambulancia (MUDr. Skála)

13.30 – 14.30   administratíva
Streda 06.30 – 13.30   denzitometria

13.30 – 14.30   administratíva
Štvrtok 06.30 – 13.30   denzitometria

13.30 – 14.30   administratíva
Piatok 06.30 – 13.30   denzitometria

13.30 – 14.30   administratíva
Cévní ambulance Zlín

Cévní ambulance Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékař

MUDr. Stanislav Boček

Sestra

Kateřina Zábojníková

Ordinační doba – Tel.: 577 007 315
Pondělí7.30 – 11.3012.30 – 15.00               
Úterý7.30 – 11.3012.30 – 15.00
Středa11.00 – 17.30
Čtvrtek7.30 – 11.3012.30 – 15.00
Pátek7.30 – 11.3012.30 – 15.00

Na našem pracovišti zajišťujeme diagnostiku onemocnění cév končetin a extrakraniálních tepen krční oblasti. Ambulance je vybavena moderním ultrazvukovým přístrojem se dvěma sondami (lineární a konvexní), které umožňují uspokojivé vyšetření i hlouběji uložených cévních struktur a poskytují přitom i velmi kvalitní obraz. Při vyšetřování cév je k dispozici nejen základní černobílé B zobrazení, ale i barevné zobrazení či možnost měření průtokových rychlostí, tedy duplexní či triplexní vyšetření. Nezbytnou součástí vyšetření tepen dolních končetin je použití přenosného UZ přístroje Multi Dopplex II, který je vybaven tužkovou lineární 8MHz sondou a používáme jej k měření periferních končetinových tlaků a indexů ABI.

Přístrojové vybavení nám umožňuje zobrazení tepenného systému, nejčastěji se jedná o diagnostiku ischemické choroby dolních končetin, ale i cévních komplikací diabetu aj. U podstatného množství našich pacientů diagnostikujeme žilní onemocnění. U těchto pacientů je pak zajištěna komplexní léčba chronické žilní insuficience včetně vybavení pacientů kompresivními pomůckami či konzultace cévního chirurga.

Vyšetření extrakraniálních tepen slouží k odhalení časných projevů aterosklerózy na tepnách nebo k ověření průchodnosti extrakraniálně uložených mozkových tepen.

Gastroenterologie Zlín

Gastroenterologie Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékař

MUDr. Petr Fojtík

Sestra

Petra Pavlíková

Ordinační doba  – Tel.: 724 923 242 (volejte pouze ve čtvrtek)
Pondělí–                                                 
Úterý
Středa
Čtvrtek12.00 – 18.00                                         
Pátek

 

Ošetřujeme pouze objednané pacienty

Základním programem je dovyšetřování sekundárních příčin osteoporózy a úprava léčby u těchto stavů. Jsou to hlavně celiakie, laktózová intolerance, potravinové alergie a další příčiny malabsorpce, kdy jejich včasná diagnostika a správná léčba výrazně zlepší efekt léčby osteoporózy. Další specializovaná vyšetření jako enteroskopie, endosonografie, endoskopická retrográdní cholangiopankreatografie, terapeutické gastroskopie a kolonoskopie jsou zajištěny ve spolupráci s Centrem péče o zažívací trakt Vítkovické nemocnice Ostrava.

Mammární ambulance Zlín

Mammární ambulance Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékař

MUDr. Bohuslav Navrátil

Sestra

Šárka Rušarová

Ordinační doba – Tel.: 577 007 348
Pondělí7.00 – 15.00                                         
Úterý7.00 – 15.00
Středa7.00 – 15.00
Čtvrtek7.00 – 15.00
Pátek7.00 – 11.00

Mammární ambulance slouží k vyhledávání a sledování chorob prsu, slouží tedy pacientkám, které mají potíže, jenž signalizují možnost zhoubného onemocnění prsu.

Mezi tyto příznaky patří:

 • nově hmatný útvar v prsu
 • krvavý výtok z bradavky
 • náhlé vtažení bradavky dovnitř
 • zčervenání kůže prsu
 • vtažení kůže prsu a její ztluštění
 • změny na kůži bradavky

Prvním ambulantním lékařem, který s takovouto pacientkou přichází do kontaktu je lékař mammární ambulance. Tento lékař také pečuje o ženy s rizikovou osobní nebo rodinnou anamnesou a řeší s pacientkami problém bolestí prsou, problémy při kojení apod.

V prsní poradně lze provádět také konzultace, vyšetření a indikace léčby onemocnění mužského prsu – gynekomastie.

Praktická ambulance (ZORMA), pracovní lékařství, Otrokovice

Praktická ambulance Zorma s.r.o.,
pracovní lékařství Otrokovice

Objízdná 1628, 765 02 Otrokovice


Lékař

MUDr. Eva Kučerová
MUDr. Dana Šviráková
MUDr. Hana Sklenářová

Sestry

Eva Hrnčiříková
Natálie Jakešová

Ordinační doba – Tel: 577 513 396, 736 903 396
Pondělí7.00 – 11.3012.00 – 13.00              
Úterý7.00 – 12.00
Středa7.00 – 11.3012.00 – 14.00
Čtvrtek7.00 – 12.00
Pátek7.00 – 12.00

 
Pracovně lékařské služby

Pracovně lékařské služby – preventivní prohlídky v základním rozsahu

Druh preventivních prohlídek:

 • vstupní lékařské prohlídky,
 • periodické lékařské prohlídky,
 • mimořádné a následné (revizní) lékařské prohlídky nařízené ze zdravotních důvodů,
 • dispenzární prohlídky osob s hlášenou nemocí z povolání a osob, u kterých vlivy pracovních rizik působí i po ukončení expozice rizika,
 • výstupní lékařské prohlídky,
 • lékařské posudky způsobilosti k práci.

Odborná konzultační a poradenská činnost dle zákonných požadavků

Dohled na pracovišti – dohled nad pracovními podmínkami, do kterého zejména náleží provádění pravidelného dohledu na pracovištích za účelem zjišťování a ověřování zdravotní náročnosti práce na jednotlivých pracovních místech, vyhledávání nesprávně upravených pracovních míst a nevhodných pracovních návyků zaměstnanců, vyhodnocování expozice zaměstnanců škodlivinám v pracovním procesu.

Vypracování návrhu kategorizace pracovních pozic – zjišťování podkladů k přípravě návrhů na zařazení prací do příslušných kategorií. Vedení lhůtníků – kontrola a vedení evidence periodicity zákonných prohlídek u jednotlivých zaměstnanců a následné pozvání na prohlídku pomocí e-mailu nebo telefonického kontaktu. O firemní klientelu se stará vždy jedna konkrétní osoba z našeho klientského oddělení, na kterou se mohou zaměstnanci klienta obrátit s jakýmkoliv požadavkem týkajícím se objednání, zdravotního stavu, žádosti o radu a podobně. Součástí vedení lhůtníků je i veškerá administrativa na straně poskytovatele.

Rehabilitace Zlín

Rehabilitace Zlín 

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékaři

PhDr. Zdeňka Krhutová
Mgr. Barbora Pavlíková
Kateřina Hloušková DiS

Ordinační doba – Tel.: 577 007 352
Pondělí8.00 – 15.00                                         
Úterý8.00 – 15.00
Středa8.00 – 15.00
Čtvrtek8.00 – 15.00
Pátek8.00 – 15.00

Ambulance léčebné rehabilitace Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín poskytuje diagnosticko-terapeutickou péči pacientům s osteoporózou i jiných onemocnění pohybového aparátu. Fyzioterapie naší ambulance je zaměřena jak léčebně, tak preventivně. Vychází z neurofyziologických poznatků a vývojové kineziologie. Odborná kinezioterapeutická péče je založena na diagnostice pohybových funkcí, vytvoření individuálního pohybového režimu a edukace. Terapie probíhá formou individuální a skupinové.

Individuální terapií se snažíme redukovat bolest, korigovat vertikální držení těla, udržet nebo zlepšit stav pohybových funkcí a koordinaci. Terapeutický program je vždy sestaven individuálně s využitím moderních metod a konceptů oslovujících stabilizační systém trupu a dolních končetin.

Důležitou součástí ambulantní rehabilitační péče je skupinové cvičení, které navazuje na individuální terapii a současně ji také rozšiřuje. Cvičební lekce jsou zaměřeny na cvičení spojené s adaptací na různé změny poloh a cvičení posturálních strategií. Pro pacienty našeho zařízení je k dispozici také posilovna, která je vybavena cvičebním nářadím umožňující posilování oslabených svalových skupin. Cvičení probíhá pod dohledem zkušeného fyzioterapeuta a je individuálně zaměřeno dle potřeb pacienta.

Mezi hlavní úkoly ambulance léčebné rehabilitace Mediekos Ambulance, s.r.o. Zlín patří také monitorování zdravotního stavu pacientů s osteoporózou, prevence zhoršení kostního nálezu, podpora pacienta v lokomočních aktivitách, doporučení adekvátní pohybové zátěže a začlenění pravidelného pohybového programu do denního režimu.

RTG Zlín

RTG Zlín 

Třída Tomáše Bati 3705, Zlín (Zlínská poliklinika)


Lékaři

MUDr. Hana Straková
MUDr. Karolína Heliová
MUDr. Eva Trávníčková

RTG laborantky

Erika Židlíková
Miroslava Druláková

Asistentka

Hana Kroupová

Ordinační doba – Tel.: 577 007 340
Pondělí7.00 – 14.15                                         
Úterý7.00 – 14.15
Středa7.00 – 14.15
Čtvrtek7.00 – 14.15
Pátek7.00 – 14.00

Rentgenové pracoviště se nachází na Zlínské poliklinice, třída Tomáše Bati 3705, Zlín. Na rentgenovém oddělení fungují souběžně pracoviště klasické rentgenologie a ultrasonografie.

Na RTG se ze zobrazovacích metod provádí skiagrafické vyšetření skeletu a plic, nativní snímek břicha ve stoje k vyloučení náhlé příhody břišní a nativní snímek vleže k vyloučení konkrementů v ledvinách – tato vyšetření provádíme bez objednání.

Z ultrasonografických vyšetření provádíme sono břicha (jater, žlučníku, ledvin, slinivky a sleziny), měkkých tkání, krku a sonografii štítné žlázy. Na vyšetření je nutno se objednat.

Sonografie Zlín

Sonografie (ultrazvuk) Zlín

Třída Tomáše Bati 3910, Zlín 760 01


Lékař

MUDr. Tomáš Vereš

Sestra

Buriánková Alena, Dis.

Tel.: 603 429 627
Ordinační doba 
Pondělí–                                         
Úterý7.00 – 15.30
Středa
Čtvrtek
Pátek7.00 – 15.30

Hlavným cílem ambulance otevřené v únoru 2020 je výrazně zlepšit dostupnost základní vyšetřovací metody, sonografie (ultrazvuku), u dětí zlínského kraje všech věkových skupin (novorozenci až děti do 18. roku).

Děti jsou vyšetřovány přednostně, časově omezeně provádíme i sonografii dospělých.

Vyšetřujeme všechny orgány (hlava, krk, podpaží, hrudník – hlavně muskuloskeletální indikace, břicho, třísla, varlata), měkkotkáňové rezistence v různých lokalizacích.

Prozatím neprovádíme UZ mozku u malých dětí – toto vyšetření bude zavedené zhruba v polovině roku 2020, po absolvování odborné stáže na vyšším pracovišti (FN Brno).

Kontakty

MEDIEKOS Ambulance s.r.o.
Třída T. Bati 3910, Zlín 760 01
IČ: 016 40 445
Zapsaná u Krajského soudu v Brně, značka C78911

Vedení společnosti

MUDr. Pavel Novosad
E-mail: novosad@mediekos.cz

Ing. Pavel Novosad
E-mail: pavel.novosad@dmdas.cz

Ing. Tomáš Novosad
E-mail: tomas.novosad@dmdas.cz

Sekretariát

Tel.: 577 007 311
E-mail: sekretariat@mediekos.cz

Účetní oddělení a zpracování dat

Petra Štikarová
Tel.: 602 762 250, 577 007 312
E-mail: stikarova@mediekos.cz

Jaroslav Faksa
Tel.: 724 538 233, 577 007 310
E-mail: faksa@mediekos.cz